Dětská narozeninová párty v hispánském stylu u Alejandra v Los Sureños

Hola!
V květnu a začátkem června slaví přibližně 8 dětiček z řad španělsky mluvících rodin z Kladna a z řad studentů a kamarádů školy šj své první narozeniny. A proto jsme se s maminkami těchto ratolestí rozhodli uspořádat dětskou narozeninovou párty v hispánském stylu u Alejandra v Los Sureños. Bude se konat na konci května a termín ještě upřesníme. Zván je kdokoliv, kdo má rád španělštinu a miminka…..
Přikládám fotky tří španělsky hovořících rodin z Kladna