Hispano klub

 

Přátelství nemá hranice!                    La amistad no tiene fronteras!

                             

Hispano klub je dobrovolná zájmová organizace při Škole španělštiny – Escuela Espaňola,  která  sdružuje zájemce o španělský jazyk a  o hispánskou kulturu. HK není politicky, nábožensky ani rasově angažovaný.     

 


 

Kdy vznikl Hispano klub?           

Vznik HK  a jeho registrace u ministerstva vnitra se datuje na začátek roku 2001.     

 


 

Jaký je jeho hlavní cíl?

Jeho hlavním cílem je kromě sdružování zájemců o španělský jazyk a o hispánskou kulturu, podporovat a popularizovat zájem o ně a rozvíjet multikulturní život.           

 


  

Co organizuje?            

Pro své členy, žáky a příznivce španělského jazyka, ale i pro širokou veřejnost pořádá formální i neformální setkání se zajímavými osobnostmi a představiteli hispánského společenského a kulturního života. Tato setkání  jsou vždy věnována  jedné konkrétní hispánské zemi a to ze všech úhlů pohledu. Zaměřují se na přiblížení její kultury, historie, současného života, slavení svátků a gastronomie, ale i tance a cestovních zážitků.  

Hispano klub organizuje besedy, koncerty, přednášky, klubová sezení, výlety a zájezdy s hispánskou tématikou. Další akce jsou spontánnějšího charakteru: setkání s Latinoameričany, jednou při společném vaření hispánských jídel, po druhé na parketu v rytmu salsy na salsotékách.  

V neposlední řadě členové mají možnost výuky španělštiny ve Španělsku se slevami. 

 


 

Co získáte za další možnosti?       

 •           Setkávat se s lidmi, kteří se učí španělsky nebo se jinak zajímají o španělsky mluvící země  
 •           Vyměňovat si  informace, materiály a poznatky týkající se španělsky mluvících zemí a etnik    
 •           Aktivně se účastnit na přípravách klubových setkání a setkání s lidmi, jejichž rodným jazykem je španělština      
 •           Naučit se základní obraty (pozdravy, představování….), i když se španělštinu aktivně neučíte  
 •           Možnost konzultací s lektorem španělštiny    
 •           Možnost účastnit se všech akcí, pořádaných Hispano klubem za výhodnějších podmínek  jako např.:   každoročně pořádané Letní školy španělštiny ve Španělsku či jiné španělsky mluvící zemi    
 •           Naučit se základním rytmům a tanečním prvkům v kurzech taneční školy při Hispano klubu
 •           Výpravy za hranice všedních dnů např.:  Pouť do Santiaga de Compostela a další překvapení..           

 


 

 Pro ilustraci uvádíme přehled realizovaných  setkání a akcí:         

  

 •           Španělsko a profesor Juan Provecho     
 •       O Valencii a Peňíscole s Luisem a Hernandem                  
 •          Mexiko a Hernando Villamil      
 •       Kolumbie a  velvyslankyně  Sra María Mercedes Rengifo de Duque a konzul Sr Gustavo López García na  návštěvě u nás v Kladně
 •       Hispano klub na návštěvě na velvyslanectví Kolumbie          
 •       Peru a  kulturní atašé Peru  Sr. Raúl Becerra a prof. Carlos Torres     
 •       Letní škola ve Španělsku  Peňíscola  1
 •       Promítání videa z letní školy na Costa del Azahar    
 •       Mexické gastronomické odpoledne a Raúl Escota    
 •        Kuba a velvyslanec David Pavlovich         
 •          1. Salsotéka  s Latinoameričany a Barbara Majerska    
 •          2. Salsotéka s Latinoameričany a Carlos Casamayor        
 •          Expedice Mexiko a Tereza Svobodová      
 •          Letní škola ve Španělsku –  Peňíscola 2     
 •          Den kubánské gastronomie s ochutnávkou nápojů a jídel  a velvyslanec David Pavlovich   
 •          Den peruánské gastronomie – společné vaření       
 •          Poznávací pobyt Kuba         
 •          Noche cubana – kvarteto Havana, barman Miguelito        
 •          Letní škola ve Španělsku – Oropesa  
 •           Papá Rumba a Augustín Williams ve Spirále- slavní tanečníci salsy  
 •          Setkání přátel Jižní Ameriky          
 •          Dny španělské kuchyně             
 •          Comunidad Valenciana – Fallas, velkolepé slavení svátků        
 •          La Navidad y los Reyes Magos        
 •          Pouť do Santiaga de Compostela – Severní pouť  zvaná Por la costa    
 •          Pouť do Santiaga de Compostela – Francouzská trasa od města Puy    
 •          Pouť do Santiaga de Compostela – Portugalská trasa od Porta k Finesterra   
 •          La Ciudad del Arte y de la Ciencia a podmořský park Oceánografic s delfináriem    
 •          Port Aventura   tématický park, nejoblíbenější destinace studentů HK     
 •          Vinaros – celodenní výlet lodí, koupání uprostřed moře        
 •          Txema Franco Rodríguez a melounová show        
 •          Madrid  a jeho pamětihodnosti      

 

 

Hispano klub při Škole španělštiny připravuje pro školní rok 2016/2017 další akce a překvapení. Sledujte naše aktuality, kde vás budeme podrobně informovat o nadcházejících akcích.  

 


 

 Zaujala vás naše nabídka?                  Máte nějaké dotazy?                Neváhejte a kontaktujte nás!