Pouť do Santiaga

Co je pouť do Santiaga?

Jedná se o nejznámější světovou pěší pouť, která se jmenuje Svatojakubská a putuje se při ní pěšky do galicijského města Santiaga de Compostela  a to mnohými cestami ze všech koutů Evropy. Kopíruje se při ní středověká pouť ke hrobu prvního apoštola a mučedníka, svatého Jakuba (španělsky Santiago). Tehdy se na cestu za jeho ostatky vydávalo přes půl miliónů poutníků a mnohdy si trasu prodloužili až k nejzápadnějšímu cípu Evropy Finesterra, který byl ve středověku považován za „konec světa“. Pouť byla po staletí uctívána Kelty, Římany i křesťany a také pro dnešní poutníky, kterých je 200 tisíc ročně a každým rokem jejich počet přibývá, má své osobité kouzlo.  Skrývá totiž tajemství mnoha kultur….

 

Kdo byl svatý Jakub?

Svatý Jakub patřil vedle sv. Petra, Pavla a Jana mezi nejslavnější apoštoly. Mezi prvními se připojil ke Kristu a stal se jeho důvěrníkem. Nejvíc ho oslovila Kristova výzva: Jděte do celého světa a učte národy. Neváhal a usedl na první loď, která vyrážela do vzdálených končin do Hispánie na Pyrenejský poloostrov. Zde potom kázal a šířil evangelium. Místem jeho odpočinku bylo prohlášeno Santiago de Compostela na severu Galície.      

  

Proč putovat do Santiaga?

Důvodů proč putovat do Santiaga najdeme jistě vícero. Středověký poutník měl naprosto jasno a podstupoval svou pouť z čistě náboženských důvodů. Uctíval svatého Jakuba, chtěl se poklonit jeho ostatkům a zároveň chtěl svou poutí učinit pokání. Proč by měl ale něco podobného podstupovat dnešní současný člověk? Odpovědí můžeme nalézt několik: Někdo chápe putování jako zajímavou turistickou trasu, při které může objevovat nové přírodní krásy, architekturu a kulturu. Jiný poutník je inspirován k cestě z jiných důvodů. Chápe ji jako sportovní výkon a osobní výzvu k překonání svých fyzických možností a schopností. Jsou i tací, kteří pouť vnímají jako rychlou odtučňovací kúru. Další poutník vyráží, aby objevil něco nového, nové zážitky, nová dobrodružství, hledá vytržení ze stereotypu a každodennosti.  Je však i spousta oduševnělých poutníků, kteří svou poutí za svatým Jakubem v podstatě chtějí nalézt cestu sami k sobě a vnímají ji jako duchovní záležitost, při které si pročistí mysl…

 

Proč jsme se na cestu vydali my? 

Odpověď naleznete ve výše uvedeném výčtu. Nejen, že jsme trasu chápali jako zajímavou turistickou trasu, kde objevíme něco nového, ale i jako sportovní výkon, při kterém překonáme sami sebe. Taktéž jsme doufali, že pár kilo shodíme a zároveň jsme cestu chápali jako vytržení z každodenního stereotypu, kde na nás čekají nové zážitky a nová setkání. Ale nepatřili jsme ani k povrchním poutníkům, naopak, při putování jsme opravdu chtěli hledat duchovno, najít cestu k sobě samým i ke svým bližním a projasnit hlavu a mysl. Naším dalším důležitým důvodem byla španělština a Španělsko. Možnost procvičit si naučené fráze a přiblížit se k obyčejnému španělskému rytmu života pro nás byly také hnacím motorem…….a Camino de Santiago nezklamalo ani v jediném ohledu. Ba naopak, mnohonásobně předčilo naši představu o něm každodenními překvapivými a nečekanými zážitky.   

 

Historicky první cestu do Santiaga de Compostela jsme podnikli v létě 2007 severní trasou zvanou „Por la costa“ nebo „del Norte“. Táhla se podél severního pobřeží Španělska a procházela španělskými státečky Baskickem, Kantabrií, Astúrií a Galícií.