Aktuality

Feliz-Navidad-a-podpisy

HOLA  AMIGOS!!!!!

Dnes přkládám informaci o plánovaném výukovém pobytu ve Španělsku v oblasti Valencie, který se uskuteční v termínu: 3.7.2015 – 12.7.2015  –   LETNÍ  ŠKOLA  ŠJ  –  PEŇÍSCOLA  2015

Jedná se o pravidelnou každoroční akci a veškeré podrobnosti o ní naleznete na našem FB, kde se také můžete podívat na několik fotoalb z minulých akcí a taktéž početnou řádku videí. Na každého zájemce se těšíme.

 

 

!HOLA! Připravujeme nové fotoalbum z naší svatojakubské cesty Portugalskem.

!HOLA! Na Facebooku jsme nově umístili fotoalbum z naší výpravy do Madridu  (nejen po nejznámějších náměstích hlavního města: Plaza de Espaňa, Plaza de Cibeles, Plaza Mayor, symbol Madridu – Plaza La Puerta del Sol se sochou medvídka s mandrovníkem a s kilometrem „0“, od kterého se měří kilometry silnic, dálnic i vlakových tratí, Plaza de Oriente, Plaza de Isabel….Calle Mayor, Palacio Real, Museo del Prado)

Také jsme ochutnali chocolate con churros, navštívili největší supermarket El Corte Inglés, obdivovali největší madridský bleší trh Rastro, poseděli v madridských hospůdkách….

 

 Nová spolupráce se španělskými  jazykovými školami Cronopios a Juan Sebastián Elcano

 

Ceník

Podrobný ceník  (Kladno), který zohledňuje věk a pokročilost studenta je k dispozici kdykoliv v kanceláři školy v Huťské ulici 1383 v Kladně. Základní cena za individuální výuku v Kladně je 350,- Kč/hod a za skupinovou výuku 210,- Kč/hod. Firemní výuka v Kladně potom stojí 500,- Kč/hod. Při dojíždění za studentem do místa jeho bydliště se připočítává 50,- Kč za hod. 

Podrobný ceník  (Praha), který zohledňuje věk a pokročilost studenta je k dispozici v kanceláři školy v Malé Štěpánské ulici 1930/7 v Praze 2. Základní cena za individuální výuku v Praze je 400,- Kč a za skupinovou výuku 290,- Kč/hod. Firemní výuka v Praze stojí 550,- Kč/hod a při dojíždění za klientem se připočítává 80,- Kč/hod. Výuka v Praze je dražší kvůli náročnějšímu provozu školy.    


Pravidla výuky v EE-ŠŠ Škole španělštiny – Escuela Espaňola

Všeobecné podmínky:  

 • Tato pravidla jsou nedílnou součástí přihlášky (smlouvy) o zajištění individuální či skupinové výuky.  
 • Upravují vztah mezi školou a studentem.  
 • Smlouva mezi studentem a školou vzniká vyplněním přihlášky k příslušnému kurzu a přijetím této přihlášky školou. Osobní údaje v přihlášce nebudou poskytovány dalším osobám. Mohou však sloužit k zaslání nabídky na pokračování kurzu. 
 • Předmětem smlouvy je výuka španělského jazyka (skupinová či individuální) vyhlášená školou na dané období.   
 • Výuka probíhá dle příslušného rozvrhu v učebnách školy v Kladně, Huťská 1383 a Vrapická 705 a v Praze v ulici Malá Štěpánská 1930/7. Při domluvě též může probíhat na adrese firmy a při dojíždění lektora též na adrese studenta. V tomto případě hradí firma či student dopravné.    
 • Student je povinnen uhradit kurzovné podle platného ceníku pro skupinovou či individuální výuku. Podrobný ceník, který zohledňuje věk i pokročilost studenta je kdykoliv k nahlédnutí v kanceláři školy v Kladně i v Praze. Součástí smlouvy (přihlášky) je též ujednání o způsobu a výši platby.    
 • U pokročilých studentů může škola požádat o vyplnění znalostního testu.   
 • Student se před zahájením výuky seznámí s výukovými materiály. 

 

Pravidla individuální výuky:  

 • Vyučovací hodina trvá 60 minut. Základní cena za vyučovací hodinu je 350,-. Podrobný ceník, který zohledňuje věk a pokročilost je k kdykoliv k nahlédnutí v kanceláři. Student vždy platí 10 vyučovacích hodin předem a to nejpozději při zahájení 1. vyučovací hodiny. Způsob platby je určen ve smlouvě (přihlášce).   
 • V případě, že vyjde vyučovací hodina na státní svátek a neproběhne v náhradním termínu, neúčtuje se.  
 • Neúčast studenta na výuce nebo jeho pozdní omluva jej neopravňuje k vrácení peněz, peníze se za neodučenou a neomluvenou hodinu nevrací. Je potřeba se omluvit alespoň 48 hodin předem, aby si škola stačila operativně zajistit jiného studenta.  
 • V případě, že se student včas řádně omluví, peníze za neodučenou hodinu se nestrhávají a bude mu nabídnut náhradní termín.    
 • Pokud se vyučující z různých důvodů nemůže dostavit na výuku (nemoc, rodinné důvody, služební cesta) a není za něj sjednána náhrada či není hodina nahrazena v jiném termínu, peníze za hodinu se vrací.   
 • Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů realizovat, nabídne škola studentu náhradní termín a to s dostatečným časovým předstihem.   
 • Jestliže se student bez předchozí omluvy nedostaví nedostaví na tři po sobě jdoucí hodiny, bude jeho hodina nabídnuta jinému studentu školy.   

 

Pravidla skupinové výuky v kurzu:  

 • Vyučovací hodina trvá 60 minut. Základní cena za vyučovací hodinu ve skupině je 200,- Kč. Podrobný ceník, který zohledňuje věk a pokročilost je kdykoliv k nahlédnutí v kanceláři školy. Student hradí kurzovné předem na celé pololetí (1.pololetí – září až leden, 2.pololetí – únor až červen) a to nejpozději v den 1. vyučovací hodiny. Způsob platby je určen ve smlouvě (přihlášce). 
 • Státní svátky nejsou do kurzovného započítávány. 
 • Neúčast studenta na výuce nebo jeho pozdní omluva jej neopravňuje k vrácení peněz.  
 • Pokud se vyučující z různých důvodů nemůže dostavit na výuku (nemoc, rodinné důvody, služební cesta) a není za něj sjednána náhrada či není hodina nahrazena v jiném termínu, peníze za hodinu se vrací.   
 • Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů realizovat, nabídne škola studentu náhradní termín a to s dostatečným časovým předstihem.  

 

Tato všeobecná pravidla jsou platná od 1. 9. 2013. Jak pravidla , tak i ceník a rozvrh jsou k nahlédnutí v kanceláři školy v Kladně i v Praze. Vyplněním a podpisem přihlášky (smlouvy) student potvrzuje, že se seznámil s pravidly, tak i s ceníkem a rozvrhem. Tyto podmínky jsou pro obě strany závazné

 

7. Novinka:  Poutnická španělština

 • Pokud vám brání pouze neznalost španělštiny, abyste se vydali pěšky do Santiaga de Compostela, Škola španělštiny Escuela Espaňola vám nabízí svůj program. Připravila pro vás  výuku, která je přímo zaměřena na situace, do kterých se poutník během putování Španělskem může dostat. Slovní zásoba, základní gramatické jevy, praktické rady…vše je podřízeno tomu, aby i ten, kdo nemohl zasednout do lavice  na delší čas, byl schopný se na Camino de Santiago v tom nejdůležitějším orientovat. Pokud i vy máte dobrodružnější povahu a plánujete podobnou výpravu, je rozumné už dnes s předstihem začít pomalu vstřebávat nové informace. Ze zkušenosti poutníků, kteří do Santiaga dorazili, je zřejmé, že se jim znalost každého španělského slovíčka i praktických rad na Caminu vyplatila. V červnu a červenci příštího roku bude Escuela Espaňola ve Valencii organizovat letní soustředění pro poutníky, zaměřené na výuku španělštiny. 

   

 • Poutnický kurz, zaměřený na praktickou španělštinu bude probíhat v Kladně, Huťská 1383, v 1.patře vilky, která se nachází naproti P-P klinice (pod Úřadem práce a autobusovým nádražím). Dále potom pro Pražáky na adrese Malá Štěpánská 1930/7 (nedaleko Karlova náměstí a Štěpánské ulice). Veškeré informace vám podá paní Rodríguez.