Skupinové kurzy

                                                                                              Nebojte se studovat ve skupině! 

                                                                                              Skupinové vzdělávání motivuje! 

                                                                                              Skupinové vzdělávání urychluje učení!

                                                                                              Víc hlav víc ví!

 

 

Škola španělštiny Escuela Espaňola vypisuje  ve školním roce 2016/2017 skupinové kurzy pro všechny věkové kategorie a pro všechny úrovně znalostí: 

 

 •                pro začátečníky – úroveň evropského rámce A1 
 •                pro falešné začátečníky  – úroveň evropského rámce A2
 •                pro mírně pokročilé – úroveň evropského rámce B1  
 •                pro středně pokročilé – úroveň evropského rámce B2  
 •             pro pokročilé –  úroveň evropského rámce C1 

 


 

Výuka  španělštiny probíhá v malých skupinkách (2 – 5 studentů), kde se  důraz klade především na uvolněnou atmosféru a  ve které se potom  pracuje mnohem lépe. Skupinové studium zároveň přináší mnoho výhod. Pojďme si  tedˇvyjmenovat  některé:

 

 •   ve skupině nejste sám a  nové informace, ale i radosti a strasti sdílíte s novými kamarády
 •   ve skupině jste motivováni k učení, takže dosahujete pokroku rychleji a brzy vidíte výsledky
 •   ve skupině je práce zábavou a zároveň si můžete porovnat své jazykové znalosti s ostatními 
 •   ve skupině se můžete  učit bezbolestně z chyb svých kolegů  
 •   ve skupině se postupuje podle jasného strukturovaného studijního plánu 
    

Odpověděli jsme vám dostatečně na otázku, proč studovat ve skupině ? Pokud ano, neváhejte  a kontaktujte nás ještě dnes. Zodpovíme vám veškeré vaše dotazy. A hlavně nezapomeňte, že  znalost jazyka dnes potřebuje každý, protože  otevírá všechny dveře.  Studium může být úspěšné v každém věku, ale – pozor! – nikdy se neobejde bez vytrvalosti  a  chuti do učení ze strany studenta. 

 


 

 • Skupinové kurzy pro začátečníky   úroveň podle evropského rámce A1       

Studenti se během kurzu učí nejzákladnější slovní zásobu a nejzákladnější gramatická pravidla. Jsou schopni  po absolvování studia zvládnout jednoduchou konverzaci. Rozumí především větám, týkajících se jejich osoby a jejich okolí. Vyučovací doba  trvá  45, 60 nebo  90 minut podle požadavků studentů.                   

    


                                                                                            

 

 • Skupinové kurzy pro falešné začátečníky – úroveň podle evropského rámce A2   

Studenti si během kurzu  nejdřív osvojí  obsah látky pro úroveň A1. Protože falešný začátečník má základní slovní zásobu i základní gramatické jevy v povědomí, postupuje velmi rychle  k úrovni A2 a informace si lehce oživí. Navíc čeští studenti patří podle evropských lektorů k těm nejlepším a věčným začátečníkem se často člověk stává jen proto, že neměl štěstí na kvalitního učitele a způsob výuky.   A proto neházejte flintu do žita!!!                                                                                                                              

  


               

 

 • Skupinové kurzy pro mírně pokročilé – úroveň podle evropského rámce B1             

U této studijní skupiny se již předpokládá znalost základních gramatických jevů a slovní zásoby úrovně A1 a A2 (časování sloves v přítomném čase, rozdíl v používání sloves ser, estar a hay, osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena, vazba ir + infinitiv a okruhy týkající se seznamování, popis osoby, jak sjednat schůzku, jak se dostat na určené místo, jak se dovolat a popis rodiny) V úrovni B1 se pokračuje základními minulými časy a jejich používání v praxi. Ukončení kurzu již vyžaduje znalost běžného komunikačního jazyka v každodenních situacích a po jeho absolvování student rozumí hlavním myšlenkám, se kterými se setkává v práci, ve škole a ve volném čase.                                                                                             

                                                                                                                                                                   


 

 • Skupinové kurzy pro středně pokročilé – úroveň evropského rámce B2  

U této studijní skupiny se již předpokládá znalost gramatických jevů a slovní zásoby úrovní A1, A2 a B1 (časování nepravidelných sloves, základní informace o složeném a jednoduchém minulém čase a jeho používání, průběhový čas, orientace v každodenních situacích a znalost běžného komunikačního jazyka). V úrovni B2 se potom pokračuje složitějšími texty jak konkrétních, tak i abstraktních témat a student se již dokáže účastnit hovoru plynule a spontánně.  Po absolvování našeho kurzu již umí vysvětlit a okomentovat své stanovisko k aktuálním problémům.                                                                                                                                                                          

 


 

 • Skupinové kurzy pro pokročilé – úroveň evropského rámce C1                                   

U této studijní skupiny se již předpokládá znalost gramatických jevů a zvládnutí slovní zásoby úrovně B2.   Studenti flexibilně komunikují a vyjadřují své myšlenky jasně a bez obtíží. Jsou schopni jasně a podrobně hovořit o všech tématech.  Orientují se v pořadech rádia a televize. Po absolvování kurzu by měli být  schopni složit zkoušku DELE C1.      

 

Příprava na zkoušku DELE C1 je další kurz, který by měl absolventům kurzu C1 pomoci ke složení zkoušky. Náplní tohoto kurzu je systematická příprava  podle strukturovaného plánu obsahujícího  komplex testů.  

 
 

 

     

 

Ceny v Praze jsou oproti Kladnu  vyšší z důvodů vyšších nákladů na provoz školy.