Pro děti

 

Učením cizího jazyka získává dítě náskok!

         

Dáváte si otázku, jestli by se mělo vaše dítě učit cizí jazyky, z jakých důvodů a kdy s učením začít?

Škola španělštiny- Escuela Espaňola zahrnuje ve své projektu  výuku španělštiny pro děti  pro několik věkových kategorií a pokusí se shrnout a zhodnotit několika body odpovědi na tyto otázky.  

 

 

  •          Pokud  dítě již odmala vnímá cizí jazyk, stává se pro něj samozřejmostí  a napomáhá mu k úspěšnému  startu do života         
  •           Pokud se dítě  co nejdříve seznámí s poznáním, že někdo mluví jinou řečí a komunikuje jinak než jeho maminka, odbourává se strach z něčeho cizího a neznámého, a proto dítě lépe a snadněji  komunikuje a nenechá se v budoucnu překvapit nenadálými situacemi, stává se odvážnějším        
  •          Dnešní doba již vyžaduje znalost alespoň dvou cizích jazyků ( zvlášť, když  žijeme ve střední Evropě ) a pokud si dítě začne osvojovat cizí řeč v co nejranějším věku, získává obrovský náskok před svými vrstevníky       
  •           Malé dítě ( především do 6 let ) je schopné s lehkostí  přijímat informace v několika jazycích a pokud ho přeneseme do dvoujazyčného prostředí, rychle se orientuje a  dovede od sebe oba tyto světy  oddělovat            
  •          Malé dítě se učí s lehkostí a přirozeností  a jeho výslovnost bez cizího přízvuku  je srovnatelná s výslovností rodného jazyka  
  •          Je vědecky podloženo, že pokud se dítě setkává s cizím jazykem už v předškolním věku, bývá zdatnější a šikovnější při psaní a čtení ve svém rodném jazyce, má dobré analytické schopnos-ti a širší slovní zásobu, ale též lehce navazuje kamarádství a bez problému komunikuje s cizí-mi dospělými        

 

 

Škola španělštiny – Escuela Espaňola ve spolupráci s Taneční školou latino a afro při HK proto pro školní rok 2012/ 2013 připravila – (kromě běžné skupinové a individuální výuky pro děti)také speciální program  pro naše nejmenší  předškoláčky a školáčky prvního stupně ZŠ:        

 

  •         Pohybová školička španělštiny pro předškoláčky PEQUE  (španělsky maličký): děti se učí nenucenou formou pomocí písniček , říkanek a tanečků. Hodiny jsou plné her, hudby a cvičení a děti se při nich zároveň  učí španělštinu, jakoby to byl jejich rodný jazyk. Využijte proto možnost, kdy je mozek vašeho dítěte  otevřený   přijmout s lehkostí cizí jazyk. Později se už musí vynaložit velké úsilí na jeho zapamatování .           

 

  •         Pohybová školička španělštiny pro žáčky 1. stupně CHIQUI  (španělsky malý):je kombinovaná s výukou jazyka. Latino tanec, pohyb a zpěv tvoří první polovinu výuky a druhou polovinu  (jazyk) vstřebávají školáčci hrou a interakcí. Děti mají úžasnou schopnost napodobovat a nedělá jim problém rychle zažít nejen nové tanečky, ale i nový jazyk jakoby to byla jejich mateřština. Navíc spontánně, nenásilně a bez námahy.                

 

Oba speciální kurzy PEQUE a CHICO pro nejmenší děti povede Isabela Dubovyk Rodríguez, jejíž rodnou řečí kromě češtiny je i španělština. Je mladá a plná latinskoamerického temperamentu, který děti motivuje a inspiruje. Dokáže při svých hodinách vykouzlit veselou atmosféru a děti strhnout k jakékoliv aktivitě. Kromě jazykových kurzů též povede taneční kurzy LATINO, LA AMBA a SALSA v Taneční škole při Hispano klubu a Škole španělštiny.        

 

V případě zájmu nás zkontaktujte!